Oferta dla Klientów Indywidualnych i Firm

 • pisanie tekstów na zamówienie – tworzenie treści na życzenie klienta z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki grupy docelowej

 • artykuły sponsorowane

 • broszury informacyjne, foldery, katalogi, opisy produktów

 • opracowania wraz z gromadzeniem źródeł

 • przemówienia, oświadczenia, pisma o charakterze urzędowym

 • teksty we wszystkich stylach i konwencjach

 • ghostwriting

 • tworzenie sloganów reklamowych i treści o charakterze perswazyjnym

 • kreowanie blogów i fanpage’ów

 • poprawianie tekstów pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, gramatycznym, stylistycznym itp.

 • nadzór językowy nad wszelkimi tekstami, również publikowanymi na stronach internetowych

 • skracanie i redagowanie tekstów

 • stałe konsultacje z zakresu poprawności językowej

 • tworzenie scenariuszy imprez

 • realizacja zleceń specjalnych, wymagających kreatywnego myślenia


OFERTA SPECJALNA:

Trening retoryczny – indywidualne i grupowe zajęcia ze sztuki wymowy.

Bądź doskonałym mówcą i wykorzystaj sztukę autoprezentacji!

 • lekcje języka polskiego dla obcokrajowców prowadzone w języku angielskim

 • intensywne i efektywne kursy z języka polskiego i angielskiego oraz z historii obejmujące program szkół wszystkich poziomów